KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on julkinen ja lakisääteinen prosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida esimerkiksi teollisuushankkeen merkittävät vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. YVA-menettely myös varmistaa, että sidosryhmillä, joihin hanke voi vaikuttaa, on mahdollisuus ottaa osaa hankkeen suunnitteluun ja antaa hankkeesta palautetta. YVA-menettelyä ohjaa yhteysviranomainen. YVA-menettely on lakisääteinen prosessi ennen varsinaista hankkeen ympäristölupahakemusta.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetään puolueettomia alan parhaimpia asiantuntijoita ja KaiCell Fibers Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin sekä raportit (YVA-ohjelma ja YVA-selostus) on laatinut Pöyry Finland Oy. KaiCell Fibers Oy:n YVA-menettely alkoi joulukuussa 2017, kun hankkeesta vastaava eli yhtiö toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) yhteysviranomaiselle Kainuun Ely-keskuskelle. Arviointiohjelmassa kuvattiin millaisesta hankkeesta on kyse, kuvattiin alueen nykytila, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millaisia arviointimenetelmiä käytetään. Arviointiohjelmavaiheessa järjestettiin yleisötilaisuuksia, joissa kerrottiin hankkeesta. Sidosryhmät ja viranomaiset antoivat palautetta arviointiohjelmasta yhteysviranomaiselle, joka antoi lausunnon arviointiohjelman riittävyydestä. Tämän jälkeen on tehty varsinainen vaikutusten arviointi, jossa on huomioitu annetut mielipiteet ja viranomaisen lausunto. Vaikutusten tulokset on koottu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus), mikä oli nähtävillä kesä-elokuussa 2018. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia on kerrottu myös yleisötilaisuuksissa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy siihen, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus), tässä hankkeessa perusteltu päätelmä saadaan lokakuussa 2018. Perusteltu päätelmä on huomioitava ympäristölupahakemuksessa ja se on sen vuoksi tärkeä dokumentti hankkeen lupamenettelyissä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto on kokonaisuudessaan Ympäristöhallinnon sivulla, johon voi tutustua täällä »

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista on luettavissa alla olevien linkkien kautta.